Uma New Testament Bible

Revelation 12

Revelation

Return to Index

Chapter 13

1

(12-18) Ule naga toei mokore hi wiwi' tahi'.

2

Binata to kuhilo toei, lence-na hewa lence binata to rahanga' macan tutul, aga witi' -na hewa witi' beruang pai' nguju-na hewa nguju singa. Ule naga mpowai' binata to dada'a toei karohoa-na moto, hante poparenta-na, pai' kuasa-na to bohe lia.

3

Hameha' ngkai woo' -na to pitu toe, hiloa-na hewa to weho gaga to natao napomate-ki, aga mo'uri' moto-mi. Tauna hi humalili' dunia', uma mowo kakonce-ra mpohilo kamo'uri' -na binata to dada'a toei, toe pai' mo'iko-ra-damo mpotuku' -i.

4

Mepue' -ramo hi ule naga, apa' hi'a-mi to mpewai' kuasa-na hi binata to dada'a toei. Pai' mepue' wo'o-ra hi binata toei, ra'uli': "Uma mowo binata toei mai! Hema to mpohibalia-ki kuasa-na! Hema to hompe mpo'ewa-i!"

5

Alata'ala mpelele' binata to dada'a toei mpohowa' lolita-lolita to mpopeliu, to natao hi Alata'ala-wadi. Rapelele' wo'o-i moparenta pai' mpobabehi konoa-na rala-na opo' mpulu' romula kahae-na.

6

Natepu'u-mi mpopeliu woto-na, napopohibalia-ki Alata'ala, pai' hante lolita-na toe mporuge' Alata'ala-imi hante po'ohaa' Alata'ala hi suruga pai' hawe'ea to mo'oha' hi suruga.

7

Rapiliu wo'o-i mpopanga'ei topetuku' Alata'ala pai' mpodagi-ra. Pai' rapiliu-i mpokuasai tauna hi humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa.

8

Hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia' mpopue' -i. Sampale to uma mpopue' -i, tauna to te'uki' ami' -mi hanga' -ra hi rala Buku Katuwua' kako'ia-na dunia' rapajadi'. Buku Katuwua' toe, buku-na Ana' Bima to tesumale' toei, hi rala buku toe te'uki' hanga' tauna to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

9

Jadi', hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' lolita toi:

10

Tauna to kana ratawani, bate ratawani-ra mpai'. Tauna to kana rapatehi hante piho', bate rapatehi hante piho'.

11

Oti toe, kuhilo wo'o hama'a binata ntani' -na mehupa' ngkai role-na. Ria tonu' -na romeha', to hewa tonu' ana' bima. Hiaa' libu' -na hewa libu' ule naga.

12

Binata karoma'a-na toei, nabi to napowoto binata to lomo' -nae we'i. Jadi', hawe'ea kuasa-na binata to lomo' -na, napopomako' binata karoma'a-na toei. Hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia' napewuku mpopue' binata to lomo' -na toe, to gaga weho-na aga mo'uri' -mi.

13

Binata karoma'a-na toei mpobabehi tanda to mekoncehi lia. Hi mata ntodea mpopana'u-i apu ngkai langi' dungku hi dunia'.

14

Tanda mekoncehi toe nababehi hante kuasa ngkai binata to lomo' -na. Hante tanda mekoncehi toe nabagiu-ramo tauna to mo'oha' hi dunia' pai' nahubui-ra mpowangu hameha' pinotau, pebila' -ra hi binata to lomo' -na. Binata to lomo' -na toe, binata to ratime hante piho' aga tuwu' oa' -i.

15

Binata karoma'a-na toei rawai' kuasa mpowai' inoha' hi pinotau to molence binata to lomo' -na, alaa-na pinotau toe howa' mololita. Napehubui bona hema-hema to uma mpopue' pinotau toe bate kana rapatehi.

16

Pai' napehubui bona hawe'ea tauna kana mpotarima tanda binata to lomo' -na toe. Tanda toe kana ratu'u hi pale ka'ana-ra ba hi wingke-ra. Jadi', hawe'ea tauna-- to bohe ba to kedi' tuwu' -ra, topo'ua' ba tokabu, to tuwu' batua ba to tuwu' maradika-- napewuku omea-ra mpotarima tanda binata toe.

17

Uma-ra ma'ala me'oli ba mobabalu' ane uma ria tanda toe hi pale-ra ba hi wingke-ra. Tanda binata toe, hanga' -na moto binata to lomo' -na ba angka to mpowalatu hanga' -na.

18

Kana taperapi' kanotoa nono ngkai Alata'ala bona tapaha walatu toi. Hema to ria pe'inca-ra, ma'ala-ra mpobila' pai' mpopaha batua-na angka binata toe. Apa' angka toe, angka to mpowalatu hadua tauna. Angka toe: ono atu ono mpulu' ono (666).

Revelation 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: