Rumanian Bible Cornilescu Version

Lamentations 3

Lamentations

Return to Index

Chapter 4

1

Vai! cum s`a knegrit aurul, wi cum s`a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfkntului Locaw pela toate colyurile uliyelor!

2

Cum sknt priviyi acum fiii Sionului, cei alewi wi preyuiyi ca aurul curat altq datq, cum sknt priviyi acum, vai! Ca niwte vase de pqmknt, wi ca o lucrare fqcutq de mknile olarului!

3

Chiar wi wacalii kwi apleacq ykya, wi dau sq sugq puilor lor; dar fiica poporului meu a ajuns fqrq milq, ca struyii din pustie.

4

Limba sugqtorului i se lipewte de cerul gurii, uscatq de sete; copiii cer pkne, dar nimeni nu le -o dq.

5

Ceice se hrqneau cu bucate alese, lewinq pe uliye. Ceice fuseserq crescuyi crescuyi kn purpurq se bucurq acum de o grqmadq de gunoi!

6

Cqci vina fiicei poporului meu este mai mare deckt pqcatul Sodomei, care a fost nimicitq kntr`o clipq, fqrq sq fi pus cineva mkna pe ea.

7

Voivozii ei erau mai strqlucitori deckt zqpada, mai albi deckt laptele; trupul le era mai row deckt mqrgeanul; faya le era ca safirul.

8

Dar acum knfqyiwarea le este mai negricioasq deckt funinginea; awa cq nu mai sknt cunoscuyi pe uliye, pielea le este lipitq de oase, uscatq ca lemnul.

9

Ceice pier uciwi de sabie sknt mai fericiyi deckt ceice pier de foame, cari cad sleiyi de puteri, din lipsa roadelor ckmpului!

10

Femeile, cu toatq mila lor, kwi fierb copiii, cari le slujesc ca hranq, kn mijlocul prqpqdului fiicei poporului meu.

11

Domnul Wi -a sleit urgia, Wi -a vqrsat mknia aprinsq; a aprins kn Sion un foc, care -i mistuie temeliile.

12

Kmpqrayii pqmkntului n`ar fi crezut wi nici unul din locuitorii lumii n`ar fi crezut cq protivnicul, care -l kmpresura, are sq intre pe poryile Ierusalimului.

13

Iatq roada pqcatelor proorocilor sqi, a nelegiuirilor preoyilor sqi, cari au vqrsat kn mijlocul lui skngele celor neprihqniyi!

14

Rqtqceau ca orbii pe uliye, mknjiyi de sknge, awa cq nimeni nu putea sq se atingq de hainele lor.

15

,,Depqrtayi-vq, necurayilor!`` li se striga, ,,la o parte, la o parte, nu vq atingeyi de noi!`` Cknd fugeau pribegind kncoace wi kncolo, printre neamuri, se spunea: ,,Sq nu mai locuiascq aici!``

16

Kn mknia Lui Domnul i -a kmprqwtiat wi nu-Wi mai kndreaptq privirile spre ei! Vrqjmawul n`a cqutat la faya preoyilor, nici n`a avut milq de cei bqtrkni.

17

Wi acolo ni se sfkrweau ochii, wi awteptam zqdarnic ajutor! Privirile ni se kndreptau cu nqdejde spre un neam, care totuw nu ne -a izbqvit.

18

Ne pkndeau pawii, ca sq ne kmpiedice sq mergem pe uliyele noastre; ni se apropia sfkrwitul, ni se kmpliniserq zilele... Da, ne venise sfkrwitul!

19

Prigonitorii nowtri erau mai iuyi de ckt vulturii cerului. Ne-au fugqrit pe munyi, wi ne-au pkndit kn pustie.

20

Suflarea vieyii noastre, unsul Domnului, a fost prins kn gropile lor, el, despre care ziceam: ,,Vom trqi supt umbra lui printre neamuri.``

21

,,Bucurq-te wi saltq de bucurie, fiica Edomului, care louiewte kn yara Uy! Dar wi la tine va trece potirul, wi tu te vei kmbqta, wi te vei desgoli!

22

Fiica Sionului, nelegiuirea kyi este ispqwitq: El nu te va mai trimete kn robie. Dar yie, fiica Edomului, kyi va pedepsi nelegiuirea; wi kyi va da pe fayq pqcatele.``

Lamentations 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: