Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 9

Proverbs

Return to Index

Chapter 10

1

Pildele lui Solomon. Un fiu knyelept este bucuria tatqlui, dar un fiu nebun este mkhnirea mamei sale.

2

Comorile ckwtigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihqnirea izbqvewte dela moarte.

3

Domnul nu lasq pe cel neprihqnit sq sufere de foame, dar kndepqrteazq pofta celor rqi.

4

Cine lucreazq cu o mknq lenewq sqrqcewte, dar mkna celor harnici kmbogqyewte.

5

Cine strknge vara, este un om chibzuit, cine doarme kn timpul seceratului este un om care face ruwine.

6

Pe capul celui neprihqnit sknt binecuvkntqri, dar gura celor rqi ascunde sklnicie.

7

Pomenirea celui neprihqnit este binecuvkntatq, dar numele celor rqi putrezewte. -

8

Cine are o inimq knyeleaptq primewte knvqyqturile, dar cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. -

9

Cine umblq fqrq prihanq, umblq fqrq teamq, dar cine apucq pe cqi strkmbe se dq singur de gol. -

10

Cine clipewte din ochi este o pricinq de kntristare, wi cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. -

11

Gura celui neprihqnit este un izvor de viayq, dar gura celor rqi ascunde sklnicie. -

12

Ura stkrnewte certuri, dar dragostea acopere toate grewelile. -

13

Pe buzele omului priceput se aflq knyelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fqrq minte. -

14

Knyelepyii pqstreazq wtiinya, dar gura nebunului este o pieire apropiatq. -

15

Averea este o cetate kntqritq pentru cel bogat; dar prqpqdirea celor nenorociyi, este sqrqcia lor. -

16

Cel neprihqnit kwi kntrebuinyeazq ckwtigul pentru viayq, iar cel rqu kwi kntrebuinyeazq venitul pentru pqcat. -

17

Cine kwi aduce aminte de certare apucq pe calea vieyii; dar cel ce uitq mustrarea apucq pe cqi grewite. -

18

Cine ascunde ura, are buze mincinoase, wi cine rqspkndewte bkrfelile este un nebun. -

19

Cine vorbewte mult nu se poate sq nu pqcqtuiascq, dar cel ce-wi yine buzele, este un om chibzuit. -

20

Limba celui neprihqnit este argint ales; inima celor rqi este puyin lucru. -

21

Buzele celui neprihqnit knvioreazq pe mulyi oameni, dar nebunii mor fiindcq n`au judecatq. -

22

Binecuvkntarea Domnului kmbogqyewte, wi El nu lasq sq fie urmatq de niciun necaz. -

23

Pentru cel nebun este o plqcere sq facq rqul, dar pentru cel knyelept este o plqcere sq lucreze cu pricepere. -

24

Celui rqu de ce se teme aceea i se kntkmplq, dar celor neprihqniyi li se kmplinewte dorinya. -

25

Cum trece vkrtejul, awa piere cel rqu; dar cel neprihqnit are temelii vecinice. -

26

Cum este oyetul pentru dinyi wi fumul pentru ochi, awa este lenewul pentru cel ce -l trimete. -

27

Frica de Domnul lungewte zilele, dar anii celui rqu sknt scurtayi. -

28

Awteptarea celor neprihqniyi nu va fi deckt bucurie, dar nqdejdea celor rqi va pieri. -

29

Calea Domnului este un zid de apqrare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rqul. -

30

Cel neprihqnit nu se va clqtina niciodatq, dar cei rqi nu vor locui kn yarq. -

31

Gura celui neprihqnit scoate knyelepciune, dar limba stricatq va fi nimicitq. -

32

Buzele celui neprihqnit wtiu sq vorbeascq lucruri plqcute, dar gura celor rqi spune rqutqyi.

Proverbs 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: