Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 64

Psalmen

Index

Hoofdstuk 65

1

Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.

2

Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.

3

Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.

4

Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heiligevan Uw paleis.

5

Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils! o Vertrouwen aller einden der aarde, en der verre gelegenen aan de zee!

6

Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht.

7

Die het bruisen der zeeen stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.

8

En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen; Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen.

9

Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol waters; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gijhunlieder koren gereed.

10

Gij maakt zijn omgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij maakt het week door de druppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel.

11

Gij kroont het jaar Uwer goedheid; en Uw voetstappen druipen van vettigheid.

12

Zij bedruipen de weiden der woestijn; en de heuvelen zijn aangegord met verheuging.

13

De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.

Psalmen 66

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: