Danske Bibelen

1 Chronicles 7

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 8

1

Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje,

2

Noha den fjerde og Rafa den femte.

3

Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader,

4

Abisjua, Na`aman, Ahoa,

5

Gera, Sjefufan og Hufam.

6

Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat,

7

da Na`aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og Ahihud.

8

Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba`ara bort

9

han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam,

10

Je`uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse;

11

og med Husjim avlede han Abitub og Elpa`al.

12

Elpa`als Sønner: Eber, Misj`am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Småbyer.

13

Beri`a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt.

14

Deres Brødre var Elpa`al Sjasjak og Jeremot.

15

Og Zebadja, Arad, Eder,

16

Mikael, Jisjpa og Joha var Beri`as Sønner.

17

Zebadja, Mesjullam` Hizki, Heber,

18

Jisjmeraj, Jizli`a og Jobab var Elpa`als Sønner.

19

Jakim, Zikri, Zabdi,

20

Eljoenaj, Zilletaj, Eliel,

21

Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim`is Sønner.

22

Jisjpan, Eber, Eliel,

23

Abdon, Zikri, Hanan,

24

Hananja, Elam, Antotija,

25

Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner.

26

Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja,

27

Ja`aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner.

28

Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem.

29

I Gibeon boede Je`uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma`aka;

30

hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba`al, Ner, Nadab,

31

Gedor, Ajo, Zeker og Miklot.

32

Miklot avlede Sjim`a. Også disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.

33

Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba`al.

34

Jonatans Søn var Meribba`al. Meribba`al avlede Mika.

35

Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta`rea og Ahaz.

36

Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza.

37

Moza avlede Bin`a, hans Søn var Rafa hans Søn El`asa, hans Søn Azel.

38

Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner.

39

Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je`usj den anden og Elifelet den tredje.

40

Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner.

1 Chronicles 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: